Máy đo pH – Máy đo độ pH của dung dịch mẫu phòng thí nghiệm

Giá cty : 0

pH là một trong những thông số quan trọng nhất của các dung dịch. Động học và cân bằng của hầu hết mọi phản ứng trong dung dịch phụ thuộc vào độ pH của dung dịch. Các phản ứng này chịu trách nhiệm cho một ứng dụng hóa học điển hình. Thiết bị đo pH phòng lab là thiết bị được ứng dụng để đo độ pH của dung dịch mẫu một cách nhanh chóng và cực kì chính xác.

Chế tạo máy cơ khí,cơ khí chế tạo, máy chiết rót mỹ phẩm, gia công sản xuất mỹ phẩm, thi công nhà máy làm mỹ phẩm