Máy sản xuất thực phẩm, máy tách vỏ đậu xanh, máy đùn nui, máy tách xương cá, máy dán nhãn

Chế tạo máy cơ khí,cơ khí chế tạo, máy chiết rót mỹ phẩm, gia công sản xuất mỹ phẩm, thi công nhà máy làm mỹ phẩm