Thiết bị phòng sạch, bán air shower, cung cấp air shower, bán pass box, cung cấp air shower

Chế tạo máy cơ khí,cơ khí chế tạo, máy chiết rót mỹ phẩm, gia công sản xuất mỹ phẩm, thi công nhà máy làm mỹ phẩm