Bán Air shower phòng sạch – Bán buồng tắm khí air shower, cung cấp buồng thổi khí air shower

Giá cty : 0

Buồng thổi khí Air shower là nơi cần phải đi qua trước khi vào không gian phòng sạch. Khi bước vào, các chóa thổi sẽ thổi ra một luồng khí sạch làm bay hết 99,99% các hạt bụi trên quần áo với vận tốc 23m/s. Nó cũng được ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu, sản xuất và đóng gói thực phẩm, ngành quang học

Chế tạo máy cơ khí,cơ khí chế tạo, máy chiết rót mỹ phẩm, gia công sản xuất mỹ phẩm, thi công nhà máy làm mỹ phẩm