máy lắc ngang, máy li tâm, tủ ấm co2, thiết bị phòng thí nghiệm

Chế tạo máy cơ khí,cơ khí chế tạo, máy chiết rót mỹ phẩm, gia công sản xuất mỹ phẩm, thi công nhà máy làm mỹ phẩm